X

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.

w koszyku: 0 wartość: 0,00 zł Zobacz koszyk
WYPRZEDAŻ do 80% - sprawdź aktualną ofertę
Moja przechowalnia | Moje zamówienia
Jesteś tutaj: 
Strona główna / Reklamacje
Kontakt
tanieplytki.pl email sklep@tanieplytki.pl
tanieplytki.pl skype 044 736 39 31
tanieplytki.pl skype 044 736 39 32
Filtr produktów
Kategoria
Cena
od: do:
Reklamacje

Klienci sklepu Tanieplytki.pl mogą zgłaszać reklamację na dostarczone towary, które zgodnie z polskim prawem, objęte są pełną gwarancją producentów. Reklamację należy składać pisemnie za pomocą protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie w postaci pliku PDF. Reklamacje składane w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

[ Pobierz formularz zgłoszenia reklamacyjnego ]

Zasady postępowania podczas odbioru przesyłki

Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki (ew. uszkodzenia) i zgodność jej zawartości z dokumentami przewozowymi oraz handlowymi dołączonymi do przesyłki (zamawiane towary i ich ilości). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem, z zastrzeżeniem punktów 3 - 5.

W przypadku towarów dostarczonych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie zostały uderzone a opakowanie nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.

Jeżeli stan wizualny przesyłki paletowej nie budzi zastrzeżeń Klient w liście przewozowym wpisuje: „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.”

Dokładne sprawdzenie zawartości palety i wnętrza opakowań zbiorczych znajdujących się na tej palecie Klient zobowiązany jest dokonać w terminie 2 dni od daty dostawy (kontrola szczegółowa).

Jeżeli stan przesyłki po kontroli szczegółowej budzi zastrzeżenia Klient obowiązany jest niezwłocznie po kontroli nie później niż 2 dni od daty dostawy złożyć do sklepu Tanieplytki.pl zgłoszenie reklamacyjne z zachowaniem zasad wskazanych w Regulaminie Sklepu w §21.

Rozpatrując reklamację o której mowa w pkt 6 sklep Tanieplytki.pl może żądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, ale również pozwalających sklepowi Tanieplytki.pl dojść roszczeń przysługujących mu od przewoźnika uszkodzonego towaru na podstawie umów zawartych pomiędzy sklepem a przewoźnikiem.

Szczególowe informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego znajdują się w Regulaminie.

Wyciąg z regulaminu dotyczący postępowania reklamacyjnego.


- Reklamacje, Niezgodność towaru z umową- 

§21
 

1. Klient może złożyć reklamację na dostarczony przez sklep Tanieplytki.pl towar z zachowaniem terminów i zasad opisanych w innych częściach regulaminu lub wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli towar posiada wady uniemożliwiające zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.

2. Sklep Tanieplytki.pl nie odpowiada za wady towaru opisane w pkt 1 jeżeli:

a. Klient nie zachował procedury opisanej w §19 dotyczącej sprawdzenia i odbioru przesyłki od kuriera, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów

b. Klient nie dochował obowiązku określonego w §19 pkt 5 (kontrola szczegółowa przesyłki), a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów lub też dostarczony towar ma wadę, którą Klient byłby w stanie wykryć gdyby należycie zbadał rzecz dostarczoną przez sklep Tanieplytki.pl

c. Klient nie sprawdził towaru przy odbiorze osobistym zgodnie z zasadami określonymi w §20 a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu zakupionych elementów

d. Klient nie sprawdził i nie porównał dostarczonego towaru pod względem odcienia, koloru, kalibracji, wymiaru, daty produkcji i innych parametrów dostarczonych elementów przed ich zamontowaniem lub innym trwałym połączeniem z podłożem.

e. Klient nie posiada dowodu zakupu reklamowanego towaru w sklepie Tanieplytki.pl

3. Dla swej ważności zgłoszenie reklamacyjne wymaga:

a. Zgłoszenia reklamacji na stronie sklepu Tanieplytki.pl – Zakładka Reklamacje z dokładnym opisem wad i uszkodzeń

b. Pobrania ze strony sklepu druku „Zgłoszenie reklamacji” wypełnienie wszystkich wymaganych tam pól i niezwłocznego przesłania go na adres sklepu Tanieplytki.pl listem poleconym priorytetowym.

4. Sklep Tanieplytki.pl zastrzega, iż zgłoszenie reklamacji opisane w pkt 3a ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powoduje rozpoczęcia biegu terminów ustawowych na rozpoznanie reklamacji. Terminy te liczone są od daty wysłania listu, o którym mowa w pkt 3b pod warunkiem, iż reklamacja zawiera wszystkie istotne elementy umożliwiające jej normalne rozpatrzenie.

5. Reklamacje złożone przez Klienta będącego Konsumentem tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową podlegają rygorom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. W pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw powszechnie obowiązujących.

6. Klient wyraża zgodę aby wszelka korespondencja dotycząca skutecznie złożonych i rozpatrywanych przez sklep Tanieplytki.pl reklamacji oraz korespondencja dotycząca skutecznie złożonej i rozpatrywanej przez sklep Tanieplytki.pl reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia. Przyjmuje się iż wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

7. Sklep Tanieplytki.pl może według swego wyboru zrezygnować w całości lub w części z zasad opisanych w pkt 6 i stosować tryb rozpatrywania reklamacji tradycyjny związany z wysyłaniem Klientowi pism listem poleconym.